Looduslikud ja tervislikud ehituslahendused sinu koju

Savihoonete renoveerimine

Teostame savihoonete renoveerimist

Krohvimine

Meie peamiseks teenuseks on erinevate pindade krohvimine savi- ja lubikrohviga, pahteldamine lubi- ja savipahtliga (sh dekoratiivne viimistlus), tadelakt ning stucco

Dekoratiivne peenviimistlus

Efektsete, siledate, veekindlate pindade saavutamiseks paigaldame lubi-sideainel põhinevat tadelakti ja stucco peenpahtlit. Mõlemad materjalid nõuavad erilist krohvimis- ja viimistlemistehnikat.

Värvimine

Värvimistöid teostame nii siseruumides kui fassaadidel. Samuti teostame šablooni- ehk trafarettmaalinguid, sh taastame vanad ajaloolised mustrid.

Soojustamine pillirooplaadiga

Rooplaat koosneb looduslikest pillirookõrtest, mis on traadi abil plaatideks köidetud. Rooplaat sobib ühtaegu nii vooderduseks kui ka soojustamiseks.Kõrge painduvus pikkiroogu tõkestab heli liikumist ning teeb seeläbi massiivsed helitõkkeplaadid ebavajalikuks. Just seetõttu on rooplaat parim vooderdusmaterjal karkassmajades ja katuseehituses.

Saviehitusplaat

Saviehitusplaadid sobivad kasutamiseks kõikjal siseehituses: puitkarkass-seinte, siseseinte, vaheseinte ja ripplagede ehitamiseks, katusekorruste väljaehitamiseks. Plaadid on sobivaks aluspinnaks savikrohvile/savipahtlile.

Usaldusväärne

2012 aastal loodud ettevõte pakub kvaliteetsete materjalidega kvaliteetset teenust. Oma klientidele pakume enne töö tellimist nõustamist materjalivalikul, erinevate näidiste tutvustamist ja soovi korral objektipõhiselt uute näidiste tegemist. Lisaks eraklientidele oleme alltöövõtu korras teinud Vastseliina Palverändurite maja siseviimistluse (seinad, laed), Olustvere mõisa Meierei krohvimis- ja viimistlustööd, Maaelu edendamise Sihtasutuse krohvimistööd. Kõik hooned on saanud Muinsuskaitseameti tunnustuse.

Loominguline

Looduslikud materjalid pakuvad väga palju erinevaid viimistlusvõimalusi. Koostöös kliendiga leiame sobivaima materjali ja viimistluse.

Meie hoolime

Hooli oma tervisest ning loo endale ja oma lähedastele kvaliteetne elukeskkond! Soovime anda oma panuse, vanade hoonete säilimisse, kasutades nende renoveerimisel traditsioonilisi ehitusmaterjale ja tehnoloogiaid.

2012 aastal loodud ettevõtte eesmärk on pakkuda oma klientidele kvaliteetseid looduslähedasi ehituslahendusi, mis tagavad eluruumides tervislikuma sisekliima, tervema elukeskkonna ning ühtlasi parema tervise..

Looduslikud ja tervislikud ehituslahendused sinu koju.