2012 aastal loodud ettevõtte eesmärk on pakkuda oma klientidele kvaliteetseid looduslähedasi ehituslahendusi, mis tagavad eluruumides tervislikuma sisekliima, tervema elukeskkonna ning ühtlasi parema tervise.

Samuti soovime anda oma panuse, vanade hoonete säilimisse, kasutades nende renoveerimisel traditsioonilisi ehitusmaterjale ja tehnoloogiaid.

Igpäevane elukeskkond– ruumid, kus me veedame suurema osa oma ajast, mõjutavad tugevalt meie meeleolu, enesetunnet, tervist ning seeläbi kogu meie elu.

Kõige tavalisemateks tervist kahjustavateks teguriteks ruumides on: hallitusseente eosed, bakterid, tolm, ebaõige niiskusrežiim, mitmete ehitusmaterjalide kasutamine, mis sisaldavad lenduvaid orgaanilisi ühendeid jne.

Kõiki neid tegureid on võimalik minimaliseerida ja ära hoida, kasutades looduslikke ehitusmaterjale ning õigeid ehitusvõtteid.

Kasutades erinevaid viimistlustehnikaid ning viimistlusmaterjale pakuvad looduslikud ehitusmaterjalid lisaks tervislikule elukeskkonnale rohkesti võimalusi luua omanäoline, ainulaadne ning hubane interjöör.

Lisaks eraklientidele pakume teenust alltöövõtuna:

Viljandis aitasime alltöövõtu korras kaasa Maaelu Edendamise Sihtasutuse hoone ja Olustveres Olustvere mõisa meierei valmimisele. Maaelu Edendamise Sihtasutuse hoones tegime siseruumides krohvimistööd, meiereis sai lisaks sisetöödele (krohvimine, pahteldamine, viimistlemine) antud panus ka välisfassaadi valmimisele. Mõlemad hooned said muinsuskaitseameti tunnustuse: aasta ehitismälestis 2014 ja hästi restaureeritud mälestis 2015.

2018 aastal pakkusime alltöövõttu EVIKO AS-le, mille korras viimistlesime Vastseliina Palverändurite maja seinad ja laed (ca 1500 m2) marmor-lubikrohviga. Hoone sai Muinsuskaitseameti tunnustuse: Hästi kavandatud uusehitis ajaloolises keskkonnas: Vastseliina piiskopilinnuse palverändurite maja ja Eesti Arhitektide Liidu aastapreemia 2018.

 

Meie põhilisteks tegevusvaldkondadeks on:

Detailsemat teenuste nimekirja vaata siit

 

Hooli oma tervisest ning loo endale ja oma lähedastele kvaliteetne elukeskkond!

 

Phone: +372 533 20678

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2012-2015 Savimees OÜ