Igapäevane elukeskkond– ruumid, kus me veedame suurema osa oma ajast, mõjutavad tugevalt meie meeleolu,enesetunnet, tervist ning seeläbi kogu meie elu.

Kõige tavalisemateks tervist kahjustavateks teguriteks ruumides on: hallitusseente eosed, bakterid, tolm, ebaõige niiskusrežiim, mitmete ehitusmaterjalide kasutamine, mis sisaldavad lenduvaid orgaanilisi ühendeid jne.

Kõiki neid tegureid on võimalik minimaliseerida ja ära hoida, kasutades looduslikke ehitusmaterjale ning õigeid ehitusvõtteid.

Kasutades erinevaid viimistlustehnikaid ning viimistlusmaterjale pakuvad looduslikud ehitusmaterjalid lisaks tervislikule elukeskkonnale rohkesti võimalusi luua omanäoline, ainulaadne ning hubane interjöör.

Meie eesmärk on pakkuda oma klientidele kvaliteetseid looduslähedasi ehituslahendusi, mis tagavad eluruumides tervislikuma sisekliima, tervema elukeskkonna ning ühtlasi parema tervise.

Samuti soovime anda oma panuse, vanade hoonete säilimisse, kasutades nende renoveerimisel traditsioonilisi ehitusmaterjale ja tehnoloogiaid.

Aastail 2014-2015 krohvisime ja viimistlesime ca 4500 m2 seinu ning lagesid.

Viljandis aitasime alltöövõtu korras kaasa Maaelu Edendamise Sihtasutuse hoone ja Olustveres Olustvere mõisa meierei valmimisele. Maaelu Edendamise Sihtasutuse hoones tegime siseruumides krohvimistööd, meiereis sai lisaks sisetöödele (krohvimine, pahteldamine, viimistlemine) antud panus ka välisfassaadi valmimisele. Mõlemad hooned said muinsuskaitseameti tunnustuse: aasta ehitismälestis 2014 ja hästi restaureeritud mälestis 2015.

 

Meie põhilisteks tegevusvaldkondadeks on:

Detailsemat teenuste nimekirja vaata siit

 

Hooli oma tervisest ning loo endale ja oma lähedastele kvaliteetne elukeskkond!
Author: Jaana Narrusk

Batarei I talu
Raigla, Põlvamaa
64417
EE
Phone: +372 533 20678
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2012-2015 Savimees OÜ