KREIDEZEIT lubivärvid

Sobivad sise- ja välispindadele. Lisatud marmorjahu annab lubivärvile valge värvi ning väga hea katvuse. Värvitud pinnad jäävad matid ja loomulikud.

Kreidezeit lubivärv on ilma sünteetiliste vaigusideainete ja sünteetiliste pigmentideta. Tänu kõrgele pH-le, heale vastupidavusele sobib ideaalselt niisketesse ruumidesse.

Omadused

 • pühkimis ja pritsmekindel
 • antistaatiline
 • sobib eriti hästi allergikutele
 • hea katvusega
 • korduvalt ülevärvitav
 • desinfitseeriv, hallitusekindel
 • emissioonivaba
 • aluseline, pH 13
 • vegan

Saadaval 2 versiooni:

Lubivärv sile

Matt, valge. Sobib vahe- ja viimistluskihiks nii sise- kui välistingimustes.

Lubivärv- struktuurne
Tänu peene marmorliiva lisandile (tera suurus 0,5 mm), jätab värvitud pind peene krohvi välimuse. Värviga saab täita väiksemaid aluspinna ebatasasusi ja pragusid. Sobib vahe- ja viimistluskihiks siseruumides, välistingimustes soovitavalt vahekihina.

Sobivad aluspinnad siseruumis

Töötlemata mineraalkrohvid (lubi-, lubitsement-, savikrohv), betoon, kivi, müüritis, kipsplaat, kipskiudplaadid.

Sobivad aluspinnad välitingimustes

Töötlemata mineraal-, ilmastikukindlad krohvid, betoon, kivi.
Mitte kasutada komposiit-soojusisolatsioonisüsteemides.

Mittesobivad aluspinnad

Ei sobi vanadele dispersioon- ja ölivärvi kihtidele, puidule, puidupõhistele materjalidele, loodusliku vaigu dispersioonvärvidele, plastikule, läikivatele ja mitteimavatele värvidele, püsivalt niisketele pindadele. Aluspind peab olema ühtlaselt imav ja kuiv, tolmuvaba, rasvavaba ja tugev.

Koostis

Marmorlubi, marmorjahu- ja liiv, lubivesi, metüültselluloos, sidrunhape.

Aluspinna ettevalmistamine

 • Kipsplaadi puhul tuleb vuugid täita vuugipahtliga ja armeerida armeerlindiga ning seejärel teha vähemalt 1,5 mm paksuselt lauspahteldus (nt. Kreidezeit seinapahtliga, marmorlubikrohviga) .
 • Liimvärvikihid, kriitivad, lahtised kihid eemaldada.
 • Tapeediliimi jäägid pinnalt korralikult maha pesta.
 • Vanal krohvipinnal eemaldada mustus, vetikad, samblikud. Parandada praod ja augud sarnase materjaliga.
 • Liivased aluspinnad korralikult üle pühkida.
 • Uus krohv lasta täielikult kuivada.
 • Plekkide läbituleku vältimiseks kruntida pinnad enne krundiga (art 101). Kontrollimiseks teha proovipinnad.
 • Hallituse suhtes tundlikud mineraalse koostisega
  aluspinnad tuleb puhastada ja hallitusetõrjega üle võõbata.

Kruntimine

Kõik krohvid, lauspahteldatud kipsplaadid, betoon,
ja vanad emulsioonvärviga värvitud pinnad kruntida Kreidezeit Vega krundiga või kaseiinkrundiga. Krunditud pind lasta täielikult kuivada.

Värvimine

Enne kasutamist toode hoolikalt läbi segada. Pritsmete sattumisel kõrvalpindadele tuleb need koheselt veega eemaldada. Värv katta peale ühtlase õhukese kihina. Täieliku katvuse saamiseks tuleb värvida kaks kihti. Väga ebatasastel pindadel võib osutuda vajalikuks värvida ka kolm kihti.

Välisfassaadidel värvida tugevuse saavutamiseks soovitavalt 3 kihti.

Niiskena on värvikiht poolläbipaistev, täielik katvus saavutatakse pärast kuivamist. Värvimise ajal tuleb värvi aeg-ajalt uuesti segada.

Värvi peale kanda pintsliga (fassaadiharjaga), värvipritsiga.

Lahjendamine

Vastavalt vajadusele võib värvilelisada vett 5 – 10% ulatuses.

Toonimine

Värvi on võimalik toonida kõigi KREIDEZEIT värvimuldade, mineraal- ja spinellpigmentidega.

 • sisepinnad: kuni 100 g pigmenti 1 liitri värvi kohta
 • välispinnad: maks. 7,5 g pigmenti 1 liitri värvi kohta

Toonitud lubivärvile on omane kergelt ebaühtlane varjund.

Kuivamisaeg

Erinevate kihtide kuivmisaeg vähemalt 8 tundi (temperatuuril 20°C ja õhuniiskus 60). Esimestel päevadel kaitsta värvikihti päikese ja vihma eest. Niisutada värvitud pinda puhta veega (vältida vee “jooksma hakkamist”).

Kulu

Siledatel ja vähese imavusega pindadel ühe kihi kohta:

 • Lubivärv sile– umbes 0,15 l / m²
 • Lubivärv struktuurne – umbes 0,20 l / m²

Värvi kulu võib tugevalt varieeruda, sõltuvalt pealekandmisviisist, tekstuurist ja aluspinna imavusest. Täpsem kulunorm tuleb iga pinna jaoks eraldi kohapeal kindlaks määrata.

Säilitamine

Jahedas, mittekülmuvas kohas, õhutihedalt suletuna säilib värv vähemalt 2 aastat. Osaliselt kasutatud värvil tuleb enne kaane sulgemist eemaldada kaanelt ja servalt värvijäägid. Kaas korralikult sulgeda.

Tööriistade puhastamine

Pesta veega koheselt pärast kasutamist.

Jääkide käitlemine

Ülejäänud värvi ei tohi valada kanalisatsiooni. Värvi jäägid võib panna kompostihunnikusse või majapidamisprügi hulka (kuivad värvijäägid).

Ohutus

Lubivärv on aluseline. Töötades kanda kaitseprille ja kaitsekindaid. Värvipritsmed tuleb nahalt kohe veega maha pesta. Silma sattudes loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kaitsta kõiki pindu pritsmetest, mida ei värvita (eriti klaas, klinker, plaadid, metall, õlitatud / värvitud puit). Värvipritsmed tuleb eemaldada kohe rohke veega.

Hoida lastele kättesaamatus kohas!

EU VOC väärtus acc. to 2004/42/EC

VOC väärtus / Max. VOC sisaldus (cat. A/a): 30 g/l (2010),
Toode sisaldab max. 1 g/l VOC.

 

Tootja:

Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa

www.kreidezeit.de

 

 

 

 

 

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020 Savimees OÜ