Saviehitusplaat 1

WEM SAVIEHITUSPLAAT (25 mm)

WEM saviehitusplaat on savist, liivast ja taimsetest kiududest koosnev ülekrohvitav stabiilne ehitusplaat. Plaat on mõlemalt poolt tugevdatud klaaskiudvõrguga.

Saviehitusplaat 2

Pilt 1. WEM saviehitusplaat

TEHNILISED ANDMED                    

Mõõdud: 100 cm x 62,5 cm x 2,5 cm

Kaal: ca.  36 kg/m(ca 22,5 kg/tk)

Tihedus:  ca. 1440 kg/m3

Plaadi materjal:  savi, taimne kiud, liiv

Plaadi armeering:  klaaskiudvõrk

Soojuserijuhtivus λ:  0,59 W/(mK)

Erisoojus Cp:  ca.1,0 kJ/(kgK)

Difusioonitakistuskonstant µ: 5-10

Survetugevus:  2,5 N/mm²

Sobiv aluspind: tasane aluspind või puit- metallkarkass (max 62,5 cm)

Kinnitus: kruvid, tüüblid, naelad

Ladustamisnõuded: ladustada kuivalt, kaitsta vee ja püsivalt kõrge õhuniiskuse eest.

Ehitusmaterjali klass: A2 (mittepõlev) DIN 4102 osa 4.

 

 

KASUTAMINE

Saviehitusplaadid sobivad kasutamiseks kõikjal siseehituses: puitkarkass-seinte, siseseinte, vaheseinte ja ripplagede ehitamiseks, katusekorruste väljaehitamiseks. Plaadid on sobivaks aluspinnaks savikrohvile/savipahtlile.

Saviehitusplaat 3

Pilt 2. WEM seinaküttesüsteem. Saviehitusplaat ja kütteelementidega saviehitusplaat.

WEM saviehitusplaadid on ideaalseks kasutamiseks WEM seinakütte süsteemis. Kütteelementideta plaatidega (saviehitusplaatidega) kaetakse need pinnad, kuhu kütteelementidega plaate ei paigaldata.

Plaate võib paigaldada tasasele aluspinnale, aga ka latt- või plaatalusele.

 Telgede vahe

seinad                                 katusekalded ja laed

62,5 cm                               31,25 cm

 

 

KINNITAMINE

 WEM saviplaadid kinnitatakse kruvide (nt. Spax 5×50 mm) ja WEM kinnitusseibidega

Saviehitusplaat 4

Pilt 3. Kinnitusseib

Mõõdud: seib välisdiameeter 36 mm   Saviehitusplaat 5

sisediameeter 6,8 mm

sisepeakruvid diameetriga 5 mm

 

 

PAIGALDAMINE

 • Lõigata tikksae- või lõikekettaga (ettevaatust: tolmu tekkimine. Kasutada kaitseprille ja tolmumaski, hästi õhutada) või noaga armeerimiskangas mõlemalt poolt läbi lõigata ja plaat üle kandi murda.
 • Kinnitada roostevabade kruvide ja kinnitusseibidega ning sõltuvalt aluspinnast löök- või kruvitüüblitega.
 • Seintel kinnitada vähemalt 4 kinnituspunktiga plaadi kohta, lagede ja kaldseinte korral vähemalt 5 kinnituspunkti plaadi kohta

Tähtis: lagedel ja kaldpindadel kasutada WEM kinnitusseibe.

 • Peale paigaldamist tuleb plaatide ühenduskohad või plaadid ülepinnaliselt armeerimida ning reeglina ülepinnaliselt savipahtliga pahteldada. Esimene kiht katab kogu plaadipinna ja toimib vuugitäitena. Peale esimese kihi täielikku kuivamist kanda peale teine kiht savipahtlit või dekoratiivset savikrohvi.

EELISED                                 

 • kiire võimalus ühtlase, sirge, looditud, samas savikrohviomadustega viimistluskrohvi aluspinna saamiseks.
 • dekoratiivse savikrohviga viimistletud 2,5 cm paksune saviehitusplaat loob tänu ca 3 cm paksusele savikrohvipinnale väga hea pinna reguleerimaks ruumi niiskusreziimi.
 • puhas loodustoode ilma kahjulike aineteta.
 • kõrge mürakaitse.
 • Paigaldamisel:
 • minimaalsed kuivamisajad.
 • õhukeste krohvikihtide tõttu minimaalne niiskuse eraldumine ruumi.
 • lihtne ja kerge töötlemine.