Eestis leidub palju vanu ajalooliste väärtustega hooneid, kus on algselt nii ehituses kui ka viimistluses kasutatud loodusliku päritoluga materjale nagu savi- ja lubikrohv, lubivärv. Selliste hoonete puhul tuleks järgida traditsiooni ning kasutada ka edaspidi samu materjale ja tehnoloogiaid, mida algselt.